Finström

Finström behöver låna

Trots att Finström i dag har fem miljoner på kontot tyder allt på att man behöver lyfta en miljon i lån 2020.

Inkomstskatten oförändrad i Finström

Kommunfullmäktige i Finström har bestämt att inkomstskatten förblir 19 procent nästa år. Den långsiktiga målsättningen är att närma sig genomsnittet för Åland som under 2017 var 17,61 procent.

Tillfälligt underskott i Finström

Förvaltningen i Finström presenterar ett preliminärt budgetförslag för nästa år med ett underskott på cirka en halv miljon euro.

Finström vill samarbeta om samhällsplanerare

Finström föreslås inrätta en tjänst som samhällsplanerare och vill nu veta om norra Ålands fem kommuner är intresserade av att samarbeta om den tjänsten.

Finström vill ha gemensam planerare

Kommunstyrelsen i Finström har bestämt sig för att fråga de övriga norråländska kommunerna om de är intresserade av att samarbeta gällande en samhällsplanerartjänst.

Finström välkomnar flyktingar

Nu ska Finström ta emot kvotflyktingar. Kommunfullmäktige i Finström godkände i går kommunstyrelsens förslag som innebär att kommunen nästa år tar emot en till två kvotflyktingfamiljer med max sex personer i varje.

Finströmsstyret vill ta emot flyktingar

Kommunstyrelsen i Finström föreslår för fullmäktige att kommunen nästa år tar emot en till två kvotflyktingfamiljer med max sex personer i varje.

Nya vägprojekt inventeras

En ”smitfil” in till Godby när man kör på landsväg 2 från sundshållet och en rondell inne i Godby. Det hör till de vägprojekt som nu skall miljöinventeras och kulturmiljöinventeras.

Finström svarar om vägstation

Det är bra om landskapets vägstation i Godby kommer till fortsatt samhällelig nytta, men Finström är inte intresserad av att ta över den om man inte når ett förmånligt upplägg.

Finström tänker om gällande socialkansli

Skrinlägg planerna på att bygga till kommungården i Godby för att inhysa ett norråländskt KST och använd istället en del av budgetanslaget till en mindre om- och tillbyggnad för den egna befintliga socialvårdspersonalen. Det förslaget ger Finströms kommunstyrelse nu till fullmäktige.

Finströmsstyret diskuterade landskapsandelar

Det omarbetade förslaget till nytt landskapsandelssystem har precis som det första inte koordinerats tillräckligt med andra pågående reformer och processer. Det menar kommunstyrelsen i Finström.

Finströmsbudgeten spikad

Kommunfullmäktige i Finström godkände i går slutgiltigt budgeten för nästa år.

Sidor