Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 15:02
  • Finström fortsätter inte diskutera samgång med Sund efter att Geta dragit sig ur förhandlingarna. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Definitivt nej till FSG-samgång

Finström säger nej till fortsatta diskussioner om en samgång med Sund.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet i går med anledning av att Geta tidigare beslutat lämna arbetet i den styrgrupp som tillsatts av Finström, Geta och Sund.

Med klar majoritet, 12 röster mot 2, beslöts att styrgruppens arbete avslutas. De två socialdemokraterna röstade för att styrgruppen skulle fortsätta arbetet med ett avtalsförslag för Finström och Sund och reserverade sig mot majoritetsbeslutet.