Finström

Förening söker stöd för stenladugård

Föreningen Tunagården r.f. söker hjälp av Finströms kommun för att rusta upp Strömsviks säteris förfallna stenladugård.

Finström väljer ny fulllmäktigeordförande

Åke Mattsson, liberal, föreslås bli ny ordförande för kommunfullmäktige i Finström efter Viveka Eriksson som flyttat från kommunen.

Godby service är till salu

Godby service är till salu. Annonsen har lagts ut på Mäklarhusets hemsida, och där framgår att det både är verksamheten och tomten på 4130 kvadratmeter med försäljnings– och verkstadsbyggnaden på 300 kvadratmeter som säljes.

Finström behöver bygga ut äldreomsorgen

Jana Andersson, föreståndare vid äldreboendet Rosengård intervjuas av Tomas Tornefjell.
Ett seniorboende med lägenheter för personer mellan 55 och 75 år, en utbyggnad av kommunens effektiviserade serviceboende och ett demensboende för 8-10 personer. Det är några av de önskemål som finns med i den rapport som en arbetsgrupp tagit fram om äldreomsorgen i Finström på begäran av kommunstyrelsen.

Definitivt nej till FSG-samgång

Finström säger nej till fortsatta diskussioner om en samgång med Sund.

Extra pengar för omsorg i Finström och Brunström föreslås få fortsätta

Pengarna som i årets budget reserverats för äldreomsorgen och socialvården i Finström räcker inte till. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ökar anslaget för äldreomsorgen med 178.000 euro och för socialvården med 25.000 euro.

Finströms kommunstyrelse säger nej till Sund

Kommunstyrelseordförande Roger Höglund intervjuas av Hasse Persson-Bru
Finströms kommunstyrelse säger nej till ett samgående med Sund. En lång men odramatisk diskussion i kommunstyrelsen landade i att man föreslår inför fullmäktige att styrgruppen för Finström och Sund avslutar sitt arbete och att man lägger ner hela projektet om en samgång.

Finström erbjuder betesmark

Finströms kommun har bestämt sig för att gratis erbjuda djurägare i behov av tilläggsbeten fyra av kommunens markområden i Godbytrakten.

Sidor