Finström

Kommunnamn och vapen hetaste frågan

Majoriteten av synpunkterna som lämnades in gällande förslaget till samgångsavtal för Finström, Geta och Sund handlade om kommunens namn och vapen. Det berättar Jens Andersen, kommundirektör i Sund.

21 synpunkter på samgångsavtal

21 privatpersoner samt kommunstyrelsen i Sund har lämnat in synpunkter gällande förslaget till samgångsavtal för Finström, Geta och Sund.

Invånare kan se samgångsavtalet

Kommunstyrelserna i Finström, Sund och Geta har godkänt att ställa ut förslaget till samgångsavtalet till påseende.

Omröstning om tid för kommunsamgång

Det blev omröstning när kommunstyrelsen i Finström i går behandlade förslaget till samgångsavtal mellan Finström, Geta och Sund.

FGS pratade pengar med LR

Reporter Eva Ringbom-Fonsell rapporterar:
Finström, Geta och Sund får inget extra investeringsstöd av landskapsregeringen om de slår sig samman. Det beskedet fick man vid ett möte på måndagen.

Delade meningar i kommunerna om tidsplanen

Roger Höglund, Anna Janson och Göte Winé om tidtabellen:
Snäv tidsplan och mycket arbete för kommunerna är några kommentarer från fältet angående landskapsregeringens förslag till kommunreform som nu skickats ut på remiss.

Idrottsanläggningar utreds i Finström

Uppdraget för den arbetsgrupp som tillsatts i Finström för att utreda ungdomsgård och fritidsverksamhet utökas med att också omfatta idrottsanläggningar.

Finström diskuterar skattebefrielse

Kommunstyrelsen i Finström föreslår att kommunen ska förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under åren 2019 - 2021.

Viveka Eriksson omvald i Finström

Kommundirektör Erik Brunström och Viveka Eriksson intervjuas av Marika Kvarnström
Viveka Eriksson, liberal, blev omvald som ordförande i Finströms fullmäktige. Men hur länge hon blir kvar i kommunen är oklart.

Finström återvalde ordföranden

Kommunfullmäktige i Finström återvalde på senaste mötet sitt presidium bestående av ordförande Viveka Eriksson och viceordförande Rolf Karlsson.

Vad ska kommuntrio heta?

Vad ska en eventuell ny sammanslagen kommun bestående av Geta, Finström och Sund heta?

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Sidor