Finström

Viveka Eriksson omvald i Finström

Kommundirektör Erik Brunström och Viveka Eriksson intervjuas av Marika Kvarnström
Viveka Eriksson, liberal, blev omvald som ordförande i Finströms fullmäktige. Men hur länge hon blir kvar i kommunen är oklart.

Finström återvalde ordföranden

Kommunfullmäktige i Finström återvalde på senaste mötet sitt presidium bestående av ordförande Viveka Eriksson och viceordförande Rolf Karlsson.

Vad ska kommuntrio heta?

Vad ska en eventuell ny sammanslagen kommun bestående av Geta, Finström och Sund heta?

Välbesökta invånarmöten i Sund och Finström

Invånarmötena om kommunsammanslagning av Finström, Geta och Sund var relativt välbesökta då de hölls i Sund och Finström i går.

Finström behöver låna

Trots att Finström i dag har fem miljoner på kontot tyder allt på att man behöver lyfta en miljon i lån 2020.

Inkomstskatten oförändrad i Finström

Kommunfullmäktige i Finström har bestämt att inkomstskatten förblir 19 procent nästa år. Den långsiktiga målsättningen är att närma sig genomsnittet för Åland som under 2017 var 17,61 procent.

Tillfälligt underskott i Finström

Förvaltningen i Finström presenterar ett preliminärt budgetförslag för nästa år med ett underskott på cirka en halv miljon euro.

Finström vill samarbeta om samhällsplanerare

Finström föreslås inrätta en tjänst som samhällsplanerare och vill nu veta om norra Ålands fem kommuner är intresserade av att samarbeta om den tjänsten.

Sidor