Finström

Vattenavstängning i Godby

Finströms kommun informerar om vattenavstängning i Påsa, Godby, under morgondagen.

Lemland och Finström planerar samarbete

Lemland och Finström har diskuterat hur man gemensamt skulle kunna få långsiktig tillgång av planläggningstjänster.

Ny information från Finström UPPDATERAD

Finströms kommun önskar komma i kontakt med utsatta, ensamma, svaga och isolerade personer i behov av hjälp.

Information till Finströmsbor

Stora delar av Finström är ännu utan el och vatten men hela Godby har dock el, vatten och fjärrvärme igång.

Finströmsfullmäktige valde ny ordförande

Kommunfullmäktige i Finström har valt liberalen Åke Mattsson till ny ordförande.

Sänkt skatt föreslås i Finström

Kommunstyrelsen i Finström föreslår sänkt inkomstskatt nästa år.

Överväger köp av Godby vägstation

Finströms kommun överväger att köpa Godby vägstation.

Inget stöd för Tunagården

Finströms kommun har varken pengar eller intresse av marken kring Tunagården. Det beskedet får Kulturföreningen Tunagården som anhållit om ekonomiskt eller praktiskt stöd för att riva det nerrasade taket på den gamla stenladugården vid infarten till folkhögskolan.

Förening söker stöd för stenladugård

Föreningen Tunagården r.f. söker hjälp av Finströms kommun för att rusta upp Strömsviks säteris förfallna stenladugård.

Finström väljer ny fulllmäktigeordförande

Åke Mattsson, liberal, föreslås bli ny ordförande för kommunfullmäktige i Finström efter Viveka Eriksson som flyttat från kommunen.

Godby service är till salu

Godby service är till salu. Annonsen har lagts ut på Mäklarhusets hemsida, och där framgår att det både är verksamheten och tomten på 4130 kvadratmeter med försäljnings– och verkstadsbyggnaden på 300 kvadratmeter som säljes.

Finström behöver bygga ut äldreomsorgen

Jana Andersson, föreståndare vid äldreboendet Rosengård intervjuas av Tomas Tornefjell.
Ett seniorboende med lägenheter för personer mellan 55 och 75 år, en utbyggnad av kommunens effektiviserade serviceboende och ett demensboende för 8-10 personer. Det är några av de önskemål som finns med i den rapport som en arbetsgrupp tagit fram om äldreomsorgen i Finström på begäran av kommunstyrelsen.

Sidor