Stormen

Ingen ersättning till kunder som varit länge utan ström

Henrik Juslin intervjuas av Fredrik Granlund.
Sedan stormen har Ålands elandelslag jobbat med att återställa trasiga elledningar, men någon ersättning till elkunder som varit länge utan ström blir det inte.

Svårt för ÅEA att veta var alla bor

Elnätschef Jan Lindgrén intervjuas av Fredrik Granlund:
Det är rätt vanligt på Åland att man flyttar permanent till stugan. Problemet just nu, åtminstone för Ålands elandelslag, är att man gör det utan att berätta för andelslaget att man bytt adress.

Överskott på bioenergi efter Alfrida ger inte miljövänligare värme

Joakim Blom om överskott på bioenergi.
Stormen Alfrida gör att Ålands skogsindustrier ser ett överskott på bioenergi framför sig i takt med att man hinner ta rätt på virke.

Johan Franzén ser svagheter i skogsbruket

Johan Franzén intervjuas av Hasse Persson-Bru
Det kommersiella skogsbruket drabbades hårt av stormen Alfrida då stora arealer bokstavligt talat slogs i spillror. Men har vi oss själva delvis att skylla?

Jägmästare om skogen i dag och i framtiden

Jägmästare Henrik Beckman intervjuas av Peter Grönholm:
- Jag har aldrig upplevt något liknande och så här många skador. Det säger jägmästare Henrik Bäckman som sedan nästan 30 år tillbaka är värderingsman för Ålands ömsesidiga försäkringsbolags skogsförsäkring.

302 strömlösa på tisdag morgon

Tidigt nu på tisdagsmorgonen var 302 av Ålands elandelslags kunder fortfarande strömlösa. Drygt hundra fick strömmen åter det senaste dygnet och nu ligger servicenivån på 98 procent.

Lagförslag om elavbrottsersättning

Obunden samlings partiordförande Bert Häggblom intervjuas av Fredrik Granlund:
I en lagmotion som tagits upp av Ålands lagting föreslås att elabonnenter ska erhålla så kallad standardersättning vid avbrott i eldistributionen.

Flera inkomna förnyelseplaner för stormskador

Ett trettiotal förnyelseplaner för stormskador har redan kommit in till landskapsregeringen från skogsägare runt om på Åland.

ÅEA börjar se ljuset i strömavbrottstunneln

Linjeplaneraren Kent Lindholm och vd:n David Karlsson intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
På Ålands elandelslag börjar man så småningom se ljuset i slutet av strömavbrottstunneln.

Så ska virkesupplag placeras

Nu har landskapsregeringen sammanställt instruktioner och rekommendationer gällande virkeslagring längs de åländska vägarna.

Drygt 400 utan el på måndagsmorgonen

Antalet strömlösa kunder i Ålands elandelslags nät är nu nere i 428 stycken. Det innebär att servicenivån ligger på drygt 97 procent.

Alla fast boende utan ström ska höra av sig

Ålands elandelsag ber alla fast bosatta som ännu saknar ström eller som saknar ström på en fas att meddela detta. (018-39202) Detta även om man i ett tidigare skede anmält att man saknar ström.

Sidor