Publicerad: tisdag, 22 januari, 2019 - 11:23
  • Ett skogskonto kunde lindra efftekterna efter stormen Alfrida. Arkivbild

Löfström fortsätter jobba för skogskonto

I dag lämnade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström in ett skriftligt spörsmål till regeringen där han föreslår ett särskilt skogskonto för skogsägare enligt svensk modell, samt att skogsägare kunde få möjlighet till periodisering av inkomsten för att lindra effekterna efter stormen Alfrida.

Ålands Radio har berättat att Löfström lyft dessa lösningsförslag med regeringens ansvariga ministrar redan förra veckan, men nu har han alltså också lämnat in ett skriftligt spörsmål för att följa upp ärendet.
Löfströms förslag innebär att de skatter som nu betalas för den ofrivilliga inkomsten på virket borde kunna användas till avdrag för kostnader för återplantering, gallring och röjning under de kommande åren. Skogskontot skulle fungera så att skogsägarna kunde spara inkomster över flera år och använda dem för att bekosta utgifter för plantering och gallring. Inkomsterna skulle först beskattas då uttag görs från skogskontot.