Publicerad: tisdag, 22 januari, 2019 - 06:15Uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 08:05
  • Markus Lindholm och Freya Roe från Kulturbyrån vill att det röjs varsamt i skogen. Foto: Nina Smeds
  • Finns den här markering ska man kolla en extra gång hur man röjer. Foto: Nina Smeds

Röj skogen varsamt

Kulturbyrån prioriterar just nu ärenden som har med avverkning av vindfälld skog på fornlämningar att göra.

-Skogsbruksärenden utgör 90 procent av det vi är upptagna med nu och 10 procent är privata markägare vill ha vår hjälp, säger arkeologen Freya Roe.

Man inventerar och ger råd hur man avverkas skog för att inte skada exempelvis gravhögar. Kulturbyrån följer inte med när skogen ska röjas, men erbjuder rådgivning.

-Vi skickar gärna kartor och underlag så att markägaren kan göra så gott det går i fält sedan, säger Freya Roe.

Det finns också kartor på landskapsregeringens hemsida regeringen.ax. Kulturbyrån har gett ut en broschyr med anvisningar där man kan läsa att om man har en fornlämning i området som ska avverkas, ska man välta tillbaka rotvältor för att skydda fornlämningen, planera sin rutt in i skogen för att inte köra sönder något med tunga skogsmaskiner.
-Försök att lämna så lite avtryck i marken som möjligt, säger Freya Roe.