Stormen

Jägmästare om skogen i dag och i framtiden

Jägmästare Henrik Beckman intervjuas av Peter Grönholm:
- Jag har aldrig upplevt något liknande och så här många skador. Det säger jägmästare Henrik Bäckman som sedan nästan 30 år tillbaka är värderingsman för Ålands ömsesidiga försäkringsbolags skogsförsäkring.

302 strömlösa på tisdag morgon

Tidigt nu på tisdagsmorgonen var 302 av Ålands elandelslags kunder fortfarande strömlösa. Drygt hundra fick strömmen åter det senaste dygnet och nu ligger servicenivån på 98 procent.

Lagförslag om elavbrottsersättning

Obunden samlings partiordförande Bert Häggblom intervjuas av Fredrik Granlund:
I en lagmotion som tagits upp av Ålands lagting föreslås att elabonnenter ska erhålla så kallad standardersättning vid avbrott i eldistributionen.

Flera inkomna förnyelseplaner för stormskador

Ett trettiotal förnyelseplaner för stormskador har redan kommit in till landskapsregeringen från skogsägare runt om på Åland.

ÅEA börjar se ljuset i strömavbrottstunneln

Linjeplaneraren Kent Lindholm och vd:n David Karlsson intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
På Ålands elandelslag börjar man så småningom se ljuset i slutet av strömavbrottstunneln.

Så ska virkesupplag placeras

Nu har landskapsregeringen sammanställt instruktioner och rekommendationer gällande virkeslagring längs de åländska vägarna.

Drygt 400 utan el på måndagsmorgonen

Antalet strömlösa kunder i Ålands elandelslags nät är nu nere i 428 stycken. Det innebär att servicenivån ligger på drygt 97 procent.

Alla fast boende utan ström ska höra av sig

Ålands elandelsag ber alla fast bosatta som ännu saknar ström eller som saknar ström på en fas att meddela detta. (018-39202) Detta även om man i ett tidigare skede anmält att man saknar ström.

Sidor