Stormen

LR har bestämt stöd till Alfrida-drabbade markägare

Landskapsforstmästare Mikael Sandvik berättar om stöden som skogsägare kan få:
Landskapsregeringen har nu bestämt hur stort stöd som kan betalas ut till de markägare vars skogsområden blev hårt drabbade av Alfrida.

Viktigt att röjning i skogen lyckas

Hans Källmyr och Per Hazell
Ett välfungerande samarbete mellan aktörer är viktigt för att minimera skadorna efter stormen Alfrida, det menar Hans Källmyr, skogsskadesamordnare vid svenska skogsstyrelsen.

SLC: Viktigt att få ut virket snabbt

Stormen Alfridas inverkan på det åländska skogsbruket kommer att synas i flera decennier, bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, som är takorganisation för de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna.

Dubbelt upp för Ålands skogsindustrier

Joakim Blom och Oscar Qvarnström vid Ålands Skogsindustrier
Ålands skogsindustrier räknar med att man i år får behandla dubbla den vanliga mängden timmer och massaved till följd av stormen Alfrida. Ett vanligt år processar man ungefär 70 000 kubikmeter timmer och 140 000 kubikmeter massaved, en gräns man tror att i år kommer ha uppnåtts vid midsommar.

Vädret försvårar skogsarbetet

Skogsarbetaren Andreas Sjölander vill inte ha mer snö:
Den senaste helgens snöfall har försvårat arbetet med att röja upp i skogen efter stormen Alfrida

Eckerö och Vårdö bjuder på kalas

- På det stora hela klarade vi det bra, godkänt betyg, det säger Eckerös kommundirektör Arsim Zekaj om hur kommunen klarade stormen Alfrida.

Föglö efterlyser fler krisövningar

Mer övningar skulle vara bra och önskvärda. Det konstaterar kommunstyrelsen i Föglö som på senaste mötet gick igenom hur kommunen klarade stormen Alfrida och dess efterverkningar.

Vattenbolag överväger reservkraft

Runar Karlsson, ordförande Tjenan Vatten
Tjenan Vatten överväger att investera i ett reservkraftverk efter det två dygn långa strömavbrott som drabbade bolagets reningsverk efter stormen Alfrida.

Det kan komma stöd från riket efter stormen

Näringsminister Camilla Gunell
I Självstyrelselagen finns det en skrivelse om att "landskapet skall beviljas bidrag av statsmedel" för att undanröja "väsentliga rubbningar" i samhällsekonomin och vid behov för kostnader som uppkommit vid en naturkatastrof.

Rör inte elledningar på marken

Fortfarande förekommer det elledningar som ligger på marken. Det här går nu elandelslaget ut och varnar om i ett pressmeddelande.

Löfström fortsätter jobba för skogskonto

I dag lämnade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström in ett skriftligt spörsmål till regeringen där han föreslår ett särskilt skogskonto för skogsägare enligt svensk modell, samt att skogsägare kunde få möjlighet till periodisering av inkomsten för att lindra effekterna efter stormen Alfrida.

Röj skogen varsamt

Arkeolog Freya Roe
Kulturbyrån prioriterar just nu ärenden som har med avverkning av vindfälld skog på fornlämningar att göra.

Sidor