Stormen

Info till er som kör eget elverk

David Karlsson, vd på Ålands elandelslag, förklarar:
Det är livsviktigt att koppla bort sin fastighet från elnätet om man kopplat in ett eget elverk för att ström under avbrottet. Det säger David Karlsson, vd på Ålands elandelslag.

Flisö fisk stormdrabbat

Marcus Eriksson på Flisö fisk berättar hur de drabbades av stormen:
Fiskodlingen i Flisö hör till de företag som drabbades av skador under stormnatten och produktionsstörningar på grund av elavbrottet.

Kulturbyggnader har skadats

Mikko Helminen på Kulturbyrån intervjuas av Tua Åström:
Omfattande skador på fornlämningar och skador på kulturhistoriskt värdefulla byggnader rapporteras nu också i stormens spår.

Nästan 2000 fick ström senaste dygnet

Drygt 1800 hushåll fick strömmen åter det senaste dygnet.

Jomala har läget under kontroll

Jomalas komundirerktör John Eriksson:
- Många av Jomalas hushåll saknar ännu ström, men i övrigt är läget i stort sett under kontroll. Det säger kommundirektör John Eriksson.

Kökar klarade sig överraskande bra

Kommundirektör Johan Rothberg intervjuas av Tomas Tornefjell.
- Vi i Kökar klarade oss överraskande bra med tanke på hur mycket det blåste. Det säger kommundirektör Johan Rothberg.

Nödnummer för isolerade också i morgon

Jourtelefonen för de som isolerats i sina hem pga en kombination av nedfallna träd och elledningar håller öppet också i morgon, söndag, mellan klockan 12:00 och 18:00.

Varning för elfel

Elinspektör Johnny Lindström intervjuas av Eva Nyberg
Att strömmen kommer tillbaka är ju det bästa som kan hända den som suttit flera dygn utan belysning, matlagningsmöjligheter och värme – men nu visar det sig att också den glädjebägaren kan innehålla smolk.

Lördagens myndighetsinfo

Räddningsledare Lennart Johansson om läget på lördag eftermiddag
Många elabonnenter är fortfarande utan ström men inga akuta alarmsituationer föreligger. Det framgick vid en presskonferens på Räddningsverket i eftermiddag. Något besked om när alla kan tänkas ha el igen gavs inte men enligt en tidigare prognos ska högspänningsnätet vara klart under nästa vecka lågspänningen om minst två veckor.

Info från Vårdö lördag

Vårdö kommuns fastigheter fick tillbaka strömmen i går och all verksamhet planeras att hålla öppna från måndag. Alla hushåll har däremot ännu inte el och telefoni.

Uppdaterad: Näfsby skola har fått ström

Nu har Näfsby skola fått tillbaka strömmen.

Efterfrågan på elverk stor

Eva Nyberg besökte Byggvaruhuset och pratade med personal och kunder:
Efterfrågan på alternativa ström- och värmekällor är förstås stor nu när avbrotten i eldistributionen till många hushåll är inne på sitt tredje dygn.

Sidor