Publicerad: onsdag, 16 januari, 2019 - 14:42Uppdaterad: onsdag, 16 januari, 2019 - 17:10
  • Det blir ingen ersättning till kunder som varit länge utan ström efter stormen. Vid försumlighet kan landskapsregering utdöma viten, vilket skulle drabba andelsägarna. Att någon vid elandelslaget skulle agerat försumligt finns det heller inga tecken på. Arkivfoto.

Ingen ersättning till kunder som varit länge utan ström

Sedan stormen har Ålands elandelslag jobbat med att återställa trasiga elledningar, men någon ersättning till elkunder som varit länge utan ström blir det inte.

Det här regleras i elmarknadslagen från 2015. Men där finns också angivet vilka tidsgränser som är acceptabla. Om de överskrids kan landskapsregeringen utdöma viten. Men elandelslaget är just det; ett andelslag. Ett vite skulle alltså innebära att elkunderna själva får betala böter för att de varit utan ström.

- Då måste man se till det speciella fallet om man ska utdöma vite, och då antar jag väl att det skulle vara vid tydlig försumlighet, säger Henrik Juslin, elinspektör och chef för Ålands elmyndighet.

Och att någon vid elandelslaget skulle ha agerat försumligt finns det inga tecken på alls, menar han.