• Kommunstyrelsen tycker Finström bör sänka inkomstskatten. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: torsdag, 8 november, 2018 - 15:28

Sänkt skatt föreslås i Finström

Kommunstyrelsen i Finström föreslår sänkt inkomstskatt nästa år.

I dag har Finström en inkomstskattesats på 19 procent och nu föreslås att fullmäktige sänker den till 18,5 procent. Att sänka skatten med en halv procentenhet betyder ungefär 210.000 euro mindre i intäkter. I kommundirektörens beredning framgår att det preliminära budgetförslaget för nästa år visar att Finström skulle göra ett måttligt underskott med oförändrade skattenivåer, men redan 2020 väntas ett överskott. På kommunstyrelsemötet i går föreslog Miina Fagerlund, socialdemokrat, att inkomstskatten behålls på 19 procent men hennes förslag fick inget understöd.

Kommunstyrelsen föreslår alltså en sänkning av inkomstskatten, fastighetskattesatserna föreslår man att lämnas oförändrade. Fullmäktige har sista ordet.

Fler Nyheter

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.

ÅAB och S-banken samarbetar kring fonder

Ålandsbanken inleder ett samarbete med företaget FIM som förvaltar S-Bankens fonder. Som ett led i samarbetet fusionerar man bland annat fonderna FIM Global och Ålandsbanken premium 100.