Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 1 juni, 2021 - 05:53Uppdaterad: tisdag, 1 juni, 2021 - 07:12
  • Finström har gett bygglov för en utbyggnad av Mattssons. Arkivfoto.

Mattssons får byggas ut

Finströms kommun har gett bygglov till Ab Mathias Eriksson för om- och tillbyggnad av butikslokalen Firma Erik Mattsson i Godby.

Bygglovet gäller 983 kvadratmeter och efter byggnationen blir den totala bebyggda våningsytan 6431 kvadratmeter. Kommunens samhällsnämnd beviljade bygglovet under vissa villkor, till exempel att man ska lämna in en godkänd redogörelse över en säker trafiklösning på området och att byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »