Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 10:37Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 11:34
  • Finström inför reducerad barnomsorgsavgift. Arkivfoto.

Finström inför avgiftsfri barnomsorg

Finströms kommunstyrelse har beslutat att familjer som under en sammanhängande period om minst en vecka inte nyttjar barnomsorg under undantagstillståndet, får sin barnomsorgsavgift reducerad.

Detta kräver dock att familjen meddelar skriftligt om frånvaron till föreståndaren.

Invånarnämnden i Finström får samtidigt i uppdrag att besluta om avgifterna för eftis- och mornisverksamheterna.