Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 juni, 2022 - 14:08Uppdaterad: torsdag, 16 juni, 2022 - 17:53
  • Källbo skola märker att pandemin påverkat barnen negativt. Arkivfoto: Nina Smeds.

Fler elever i Källbo behöver stöd

Källbo skola i Finström vill inför hösten utöka sin elevassistentstyrka med fyra deltidstjänster, totalt rör det sig om en utökning med 269,3 procent.

Tillförordnade skolföreståndaren Niclas Hage berättar att det på grund av pandemin och det allmänna världsläget finns många barn som drabbats av psykisk ohälsa, och det visar sig bland annat i att barnen inte kan komma till skolan eller att de mår så dåligt när de är i skolan att de behöver väldigt mycket vuxennärvaro. Att undervisningen varit separerad i så kallade bubblor under nästan två läsår har också medfört att det sociala samspelet inte fungerar. Därtill kan elever behöva mer stöd eftersom de fått distansundervisning, vilken inte kan jämföras med närundervisning hur bra den än utförts, menar Niclas Hage.

Invånarnämnden i Finström behandlade frågan på sitt senaste möte och man ber nu kommunstyrelsen godkänna 40.000 euro i tilläggsanslag för utökade personalkostnader. Sedan tidigare har Källbo fyra elevassistenter i basbemanningen och en extra assistent budgeterad för 2022.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »