Publicerad: tisdag, 22 oktober, 2019 - 06:13Uppdaterad: tisdag, 22 oktober, 2019 - 09:53

Man dömdes för 16 åtalspunkter

En man dömdes i tingsrätten för 16 åtalspunkter, inklusive hemfridsbrott, ärekränkning, skadegörelse, misshandel, grov stöld och våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Mannen åtalades för sammanlagt 19 åtalspunkter, varav tre förkastades, och har medgett till vissa punkter, bestritt andra och inte kunnat ta ställning till andra då han sagt sig inte minnas tillfällena.
Mannen åläggs betala sammanlagt 5130 euro i brottsofferavgifter, bevisningskostnader och skadestånd, och döms dessutom till ett och ett halvt års fängelse i Åbo. Han kommer att hållas häktad tills det att domen vunnit laga kraft och han kan förpassas till fängelse.