Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 maj, 2024 - 21:15Uppdaterad: måndag, 13 maj, 2024 - 21:15

Magistraten har inte kunnat hantera åländska flyttanmälningar på en månad trots upprepade felanmälningar till riksmyndigheter

Under en månads tid har ämbetsverkets magistratenhet inte kunnat registrera flyttanmälningar som gjorts till pappers eller via Åland post. 

Problemen började då myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den 10 april installerade ett nytt system för säkerhet utan att ta hänsyn till Åland. Problemen löstes under måndagen men ämbetsverket har under månaden flera gånger felanmält till riksmyndigheterna. 

– Såvitt vi känner till har ingen lidit någon rättsförlust. Alla ärenden har kunnat handläggas, men med visst extra besvär för kunderna och oss tjänstemän. Det är klart att det är oerhört förargligt för kunderna och det beklagar vi, skriver Louise Enkvist, häradsskrivare vid statens ämbetsverk på Åland i ett mail till Ålands Radio. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »