Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 maj, 2024 - 17:22Uppdaterad: måndag, 13 maj, 2024 - 17:24

Riket och Åland oense om hur utsläppsmiljonerna ska fördelas: “Väldigt märkvärdigt och oroande”

Många miljoner är på spel då Åland och riket är oense om hur intäkterna från utsläppsrätterna ska fördelas.  

Miljö- och näringsminister Jesper Josefsson (C) redogjorde för situationen under dagens lagtingsdebatt då revideringen av utsläppshandelslagen behandlades. Intäkterna från utsläppshandeln överförs till EU:s medlemsländer och nu måste en ny överenskommelse mellan hur medlen ska fördelas mellan riket och Åland till.

Då de åländska rederierna börjar betala för sina utsläpp ökar Ålands andel av utsläppshandeln betydligt och skulle enligt den tidigare överenskommelsen på sikt innebära cirka 25 miljoner euro per år för landskapet öronmärkta för energi- och klimatförbättrande åtgärder. Arbets- och näringsministeriet anser däremot att Åland endast ska kompenseras genom avräkningen. 
– Väldigt märkvärdigt och oroande, sa Jesper Josefsson. 

Diskussioner förs i dagsläget mellan tjänstemän men ska inledas på politisk nivå.  

Lagtinget gick enhälligt på lanskapsregeringens linje. Harry Jansson (C) beskrev lagförslaget som det viktigaste som lagtinget behandlar under den nuvarande mandatperioden. Åsikterna går däremot isär kring vad pengarna från utsläppshandeln ska användas till.   

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »