Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 juli, 2021 - 13:20Uppdaterad: fredag, 30 juli, 2021 - 13:33
  • LR stöder att 12-15-åringar coronavaccineras. Arkivfoto.

LR stöder att barn 12-15 år vaccineras

Landskapsregeringen stöder förslaget om frivilliga covid 19-vaccinationer för alla barn i åldern 12-15 år.

Social-och hälsovårdsministeriet i riket har bett om landskapsregeringens utlåtande i frågan. LR skriver att man stöder förslaget under förutsättning att vaccineringarna fortsatt kommer vara frivilliga i praktiken.

"Det är endast möjligt att säkerställa genom att undvika att använda vaccineringsstatus som kriterium för att kunna vistas på specifika platser, delta i specifika aktiviteter eller utnyttja specifika tjänster, samt genom att fortsatt undanta personer födda senare än 2005 från kravet på test efter inresa till Finland", skriver man i utlåtandet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »