Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 juni, 2023 - 07:02Uppdaterad: fredag, 30 juni, 2023 - 07:50

Covid-19 är inte längre en allmänfarlig smittsam sjukdom

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom.

I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas.  Förordningen avses träda i kraft i dag den 30 juni 2023. 

Sedan årsskiftet har antalet covid-19-fall och antalet dödsfall i covid-19 minskat i hela världen. Vaccinationerna mot covid-19 ger fortfarande ett bra skydd också mot de muterade virusstammarna, och vaccinationstäckningen ligger på en hög nivå i Finland. Några restriktioner finns inte längre kvar.  

Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj 2023 att covid-19 inte längre klassas som ett internationellt hot mot folkhälsan. Även Europeiska unionen, medlemsländerna och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har slopat alla de undantagsarrangemang som de hade infört på grund av covid-19-pandemin. Institutet för hälsa och välfärd föreslog den 6 april att covid-19 ska klassas som en smittsam sjukdom som ska övervakas. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »