Publicerad: onsdag, 25 mars, 2020 - 16:33Uppdaterad: onsdag, 25 mars, 2020 - 17:24
  • Lantrådet Veronica Thörnroos visade en guide vid dagens pressinformation. Foto: Johan Ågren.

LR redo att ombesörja transporter västerut

Om inte frågan om transporter västerut kan lösas innan nästa vecka måste landskapsregeringen på egen hand ombesörja att transporterna kommer igång.

Det sade lantrådet Veronica Thörnroos på dagens presskonferens.
- Det är inte livsviktigt att oljan kommer hit, men det är livsviktigt att det näringsliv som fortsätter fungera kan exportera och importera det de producerar och behöver. Vi behöver skapa goda förutsättningar för de verksamheter som fungerar väl, för det kommer att komma hela Åland till godo.
Thörnroos säger att frågan har avancerat långt, även om ingen lösning ännu har nåtts.
- Ingen möda har sparats på någon nivå för att få en lösning till stånd, och jag hade hoppats att vi skulle få ett positivt beslut som vi kunde presentera idag, men tydligen inte. Vi avvaktar ytterligare till i morgon, säger Thörnroos.