Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 mars, 2018 - 15:37Uppdaterad: onsdag, 14 mars, 2018 - 16:05
  • Nina Fellman presenterade det nya lagförslaget i lagtinget i dag. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Lagtinget fick lag om dataskydd

I dag fick lagtinget ett lagförslag om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen på sitt bord.

Lagförslaget är ett måste efter att EU inför den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25 maj.

- Den lag som vi har lagt fram i dag preciserar hur lagen ska tolkas på Åland och hur vi ska tillämpa den hos oss, säger kansliminister Nina Fellman.

EU:s dataskyddsförordning reglerar vilka begränsningar som finns för att upprätthålla register om människor och hur man får lagra information om dom. Det påverkar inte bara myndigheter, utan alla föreningar, organisationer eller dylikt som på något sätt har register över sina medlemmar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »