Landskapsregeringen

Ändrade planer för Bomarsundsbron

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Den nya bron i Bomarsund bör bli en bågbro av typen langerbalk istället för en klassisk bågbro. Det har landskapsregeringen kommit fram till.

”Att minska byråkratin är nummer ett”

Finansminister Torbjörn Eliasson C) intervjuas av Nina Smeds
Byråkratin för näringslivet ska minskas. Det anser finansminister Torbjörn Eliasson (C). Det är ett tydligt önskemål från näringslivet.

LR gick emot tjänstemännen i valet av förvaltningschef

John Eriksson intervjuas av Owe Sjöblom
John Eriksson var inte den kandidat som tjänstemännen i rekryteringsgruppen ville ha som förvaltningschef, men landskapsregeringen var eniga i sitt val. Det säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Eriksson blir förvaltningschef

Nyhetsnotisen i ljudformat:
John Eriksson blir ny förvaltningschef på landskapsregeringen.

Ny förvaltningschef utses i dag

Nyhetsnotisen i ljudformat:
I dag ska landskapsregeringen tillsätta en ny förvaltningschef.

Näringsministern vill bygga förtroende hos jordbrukare

Veronica Thörnroos:
Tre av ministrarna i den nya regeringen har inte tidigare suttit som ledamöter i lagtinget. - Det är inte en absolut förutsättning att ha suttit i Ålands lagting för att ingå i en regering. Vi har haft ett flertal ministrar tidigare som inte heller ingått i lagtinget tidigare, säger det tillträdande lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Ålandstrafiken ses över av externa krafter

Infrastrukturminister Mika Nordberg intervjuas av Nina Smeds
Sammanlagt 100.000 euro vill landskapsregeringen lägga ner på en översyn av Ålandstrafiken.

LR krypterar e-post: "Knepigt att säga att man är transparent"

Rättschef Michaela Slotte och Joakim Söderberg vid Datainspektionen intervjuas av Johan Ågren:
Landskapsregeringen tjänstemän, ministrar och andra myndigheter kan numera begränsa tillgängligheten för skickad e-post.

Nyanjournalist nekas uppgifter om Fastighetsverket

Landskapsregeringen har fattat beslut om att inte lämna ut den handling som journalisten Annika Orre på Nya Åland har begärt ut.

Stöd för foderimport utökas

Sölve Högman, byråchef på näringsavdelningens jordbruksbyrå, om stödnivåerna (från Åland idag)
Det spelar ingen roll hur gärna landskapet eller staten vill betala ut stöd till krisande jordbrukare. För att inte begränsa konkurrensen på marknaden sätter EU ned foten. Blir beloppen för stora krävs omfattande utredningar och tillstånd för att EU ska vara med på noterna.

LR bjuder in till info om kommunreformen

Landskapsregeringen bjuder nu in allmänheten för info- och diskussionstillfällen om kommunreformen. Ett tillfälle hålls på Norra Åland, ett på Södra Åland och ett i skärgården.

Stödåtgärder för jordbruket växer

Landskapet höjer stödnivån för investeringar för bevattning och täckdikning inom lantbruket från 30 till 35 procent. Även ersättningen för eget arbete och användning av egna maskiner, det vill säga användning av egen traktor, traktorgrävare och grävmaskin, höjs med 5 euro vardera.

Sidor