Landskapsregeringen

Nyanjournalist nekas uppgifter om Fastighetsverket

Landskapsregeringen har fattat beslut om att inte lämna ut den handling som journalisten Annika Orre på Nya Åland har begärt ut.

Stöd för foderimport utökas

Sölve Högman, byråchef på näringsavdelningens jordbruksbyrå, om stödnivåerna (från Åland idag)
Det spelar ingen roll hur gärna landskapet eller staten vill betala ut stöd till krisande jordbrukare. För att inte begränsa konkurrensen på marknaden sätter EU ned foten. Blir beloppen för stora krävs omfattande utredningar och tillstånd för att EU ska vara med på noterna.

LR bjuder in till info om kommunreformen

Landskapsregeringen bjuder nu in allmänheten för info- och diskussionstillfällen om kommunreformen. Ett tillfälle hålls på Norra Åland, ett på Södra Åland och ett i skärgården.

Stödåtgärder för jordbruket växer

Landskapet höjer stödnivån för investeringar för bevattning och täckdikning inom lantbruket från 30 till 35 procent. Även ersättningen för eget arbete och användning av egna maskiner, det vill säga användning av egen traktor, traktorgrävare och grävmaskin, höjs med 5 euro vardera.

Mer pengar till självstyrelsen

Lantråd Katrin Sjögren och Mats Perämaa om det nya förslaget till ekonomiskt system:
Nu finns det en samsyn på hur det ekonomiska systemet i självstyrelselagen ska se ut från och med 2021.

LR lägger 40.000 på kortruttsgranskning

40.000 euro. Så mycket beräknas externgranskningen av projekteringen av förfrågningsunderlagen för bro- och hamnkonstruktionerna samt entreprenadhandlingarna när det gäller kortruttprojektet på östra Föglö kosta.

Ålands klimatarbete imponerar på EU

Julia Lindholm intervjuas av Rebecca Björkholm:
Ålands arbete med hållbar utveckling har imponerat på EU-kommissionen, som den här veckan lanserar sin agenda för hur EU ska uppnå FN:s utvecklingsmål.

”Vi arbetar för ett EU-möte på högre nivå”

Kansliminister Nina Fellman (S) intervjuas av Nina Smeds:
Under Finlands EU-ordförandeskap hösten 2019 hoppas man på ett möte på högre nivå på Åland säger kansliminster Nina Fellman (S), som är ansvarig för EU-ärenden.

Sidor