Politik

Jansson får vänta på svar

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Stadsledningen i Mariehamn har inte hunnit svara på stadsfullmäktigeledamot Roger Janssons (MSÅ) skriftliga fråga om hur upphandlingen av Mariebads renovering gått till.

Bert Häggblom åter aktuell som talman

Bert Häggblom:
Bert Häggblom (Ob) tar nu tillbaka sitt uttalande om att han inte är aktuell för en talmanspost i Ålands lagting.

Zetterman vill se antikorruptionsstrategi

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ingrid Zetterman (Lib) vill att landskapsregeringen ska ta fram en antikorruptionsstrategi. I samband med lagtingets plenum på måndag lämnar hon tillsammans med övriga liberala och socialdemokratiska lagtingsledamöter in en motion om detta.

Gunell frågar om tillsättandet av förvaltningschef

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Vilka skäl hade landskapsregeringen för att inte följa rekryteringsgruppens val när det gäller tjänsten som landskapets förvaltningschef? Den skriftliga frågan har lagtingsledamoten Camilla Gunell (S) lämnat in till lagtinget.

Stadsstyrelsen bordlade MGF:s stödansökan

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Stadsstyrelsen vill ha mer information från gymnastikföreningen innan man tar ställning till deras anhållan om 100.000 euro i investeringsstöd för att bygga en gymnastikarena i Jomala.

HI väljer att inte ta striden om öppettiderna

Hållbart initiativs Simon Holmström intervjuas av Felix Quarnström:
Simon Holmström (HI) avstår från att rösta i frågan om butiker borde vara fria att hålla öppet även på de tre röda dagar där öppethållningen idag är begränsad i lag.

Kraftnät Åland får 800.000 euro i stöd

Landskapsregeringen betalar 800.000 euro till Kraftnät Åland. Det är fjärde och sista året stödet betalas ut.

Norra Åland vill ha representant i ÅHS-styrelsen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Norra Åland höll mellankommunal ombudsstämma förra veckan och beslöt då att rikta en skrivelse till landskapsregeringen om att regionen önskar representation i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

Lantrådets förtroende för Häggblom orubbligt

Lantrådet Veronica Thörnroos (C):
– Mitt förtroende har han alltid haft.

Saltvik rättade beslut om kommunstyrelsen

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Kommunfullmäktige i Saltvik har gjort en rättelse gällande vilka som ska vara ersättare för kommunstyrelseledamöterna 2020-2021.

”Måtar misskrediterar tjänstemännen i LR”

Nyhetsnotisen i ljudformat:
- Det allvarliga i Marcus Måtars uttalanden är inte att han går åt mig, utan att han underminerar och misskrediterar förvaltningen och tjänstemännens arbete, säger tidigare kansliminister Nina Fellman (S) om lagtingsledamoten Marcus Måtars (Ob) uttalande om att hon i egenskap av minister varit inblandad i att Nya Åland fått tag på kvitton och andra dokument i sin granskning av Marcus Måtars och lagtingsledamoten Bert Häggbloms (Ob) inblandning i en eventuell bulvanaffär.

”Att minska byråkratin är nummer ett”

Finansminister Torbjörn Eliasson C) intervjuas av Nina Smeds
Byråkratin för näringslivet ska minskas. Det anser finansminister Torbjörn Eliasson (C). Det är ett tydligt önskemål från näringslivet.

Sidor