• Konkursförvaltaren vill bland annat att två fordon ska återgå till konkursboet. Saken var upp i Ålands tingsrätt i dag. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Publicerad: onsdag, 11 oktober, 2017 - 16:25

Konkursbo kräver tillbaka fordon och pant

Förvaltaren av Båthuset i Mariehamn Ab:s konkursbo vill att två fordon, som en av båtbyggarföretagets tidigare ägare överlåtit till sig själv, ska återgå till konkursboet.

Det framgick av en muntlig förberedelse vid Ålands tingsrätt i dag. I en återvinningstalan yrkar konkursförvaltaren på att om inte fordonen, en Volvo och en paketbil, återbördas så ska ägarna alternativt betala in sammanlagt 22.000 euro till konkursboet. Konkursförvaltaren yrkar också på att pantsättningsförbindelserna mellan Båthuset i Mariehamn Ab och deras samarbetspartner Refuture Ventures Ab förklaras ogiltiga och att Refutures Ventures Ab ska återlämna egendom, bland annat ett skrov och en elektrisk drivlina till konkursboet. Alternativt vill konkursförvaltaren att panter till förmån för Refutures Ventures Ab ska återgå till konkursboet och att företaget måste ge tillbaka densamma egendomen som panträtten då skulle omfatta. Det var i slutet av år 2015 som Ålands tingsrätt försatte Båthuset i Mariehamn Ab i konkurs. Företaget har under år 2014 fått beviljat stöd av landskapsregeringen om cirka 118.000 euro inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, för att bygga en miljövänlig båtmodell. Men i våras polisanmälde landskapsregeringen Båthuset i Mariehamn för subventionsbedrägeri och kom med krav om att det hittills utbetalade beloppet om cirka 25.000 euro ska betalas tillbaka till landskapsregeringen. Saken är inte ännu avgjord i tingsrätten.

Fler Nyheter

Kort vattenavbrott i Sund i morse

Ett kort avbrott i vattendistributionen inträffade i Sund i morse.

Skogentreprenör nöjd med kylan

Skogsmaskinsföraren Kristoffer Karlsson är nöjd med vädret:
Nu när kylan kommit jobbar skogsentreprenörerna hårt för att få ut det timmer man avverkar i vinter.

Taxen vanligast på Åland

På Åland finns 1184 registrerade hundar. Det är 4,1 hundar per 100 invånare.

Omsorgskansliet behöver mer personal

Det behövs mer personal till Ålands omsorgsförbunds kansli.

Villkorlig fängelse för grov rattfylla

En 58-årig man har av tingsrätten dömts för grovt rattfylleri till villkorligt fängelse i 75 dagar.

Kastelholmssamtal om media

Kjell-Åke Nordqvist, Sia Spiliopoulou-Åkermark och Susann Simolin om Kastelholmssamtalen:
Årets Kastelholmssamtal har temat "Media, makt och mod" och hålls i två delar den 22 mars.

Ålands natur och miljö går till HFD

Simon Holmström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ålands landskapsregering har avslagit den anhållan om fredning av två kärrbiotoper på skärgårdsholmen Gripö i Föglös västra skärgård som lämnats in av föreningen Ålands Natur och Miljö och berörda markägare.

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.