• Daghemsföreståndare Tove Nordin har en utmaning i att få tag på vikarier. Foto: Owe Sjöblom
  • Rektor Mikael Rosbäck säger att det varit svårt att få vikarier hela året. Foto: Owe Sjöblom
Mikael Rosbäck och Tove Nordin intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: onsdag, 14 februari, 2018 - 11:00, uppdaterad: onsdag, 14 februari, 2018 - 11:03

Svårt med vikarier i vabruari

- I år har vi märkt av vabruari ganska mycket, det har varit både magsjukor och influensor och de har faktiskt drabbat personalen mer än barnen. Det säger Tove Nordin, föreståndare på daghemmet Nyängen i Mariehamn.

Januari och februari kallas ofta för vabruari eftersom många föräldrar under de här månaderna måste stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Men sjukdomarna drabbar alltså också personalen inom barnomsorgen och Tove Nordin säger att det är en utmaning att få tag på vikarier.
- Man får sitta och ringa när man kommer hem på kvällarna. Även våra vanliga vikarier har varit sjuka så den här våren har vi haft många unga flickor som hoppat in och vissa dagar har vi varit för få, säger hon.
Michael Rosbäck är rektor på Strandnäs skola och han säger också att det är svårt att få tag på vikarier.

- Det har varit svårt hela året men nu har det kanske varit extremt, säger han.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.