Publicerad: fredag, 8 november, 2019 - 14:04Uppdaterad: fredag, 8 november, 2019 - 14:22
  • Stadsstyrelsen motsätter sig finansieringen till KST. Foto Malin Lundberg

Stadsstyrelsen förkastar grundavtal för KST

Stadsstyrelsen motsätter sig att finansieringen för Kommunernas socialtjänst, KST, ska ske till 50 procent baserat på invånarantal och 50 procent utgående från skatteinkomster. Därför beslöt man på sitt möte igår att föreslå att stadsfullmäktige förkastar Ålands omsorgsförbunds förslag till grundavtal för KST.

-Fördelningen av kostnaderna är skev tycker vi. Den regionala fördelningen sköter man genom landskapsandelarna och inte på flera ställen, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Ålands omsorgsförbund har skickat ut ett förslag till grundavtal för KST till sina medlemskommuner eftersom förbundet ska ombildas till KST.