Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 29 april, 2024 - 14:43

Stadens småbåtshamnar har renoveringsbehov och är olönsamma - verksamheten ses nu över

Småbåtshamnarna i Mariehamn är olönsamma och i stort renoveringsbehov. Mariehamns hamn, som driver de åtta småbåtshamnarna med sammanlagt runt 660 platser, ska nu se över verksamheten.  

Alef Jansson, vd på Mariehamns hamn, säger att hamnarna är så pass olönsamma att man inte kan fortsätta som det är i dag. Han förklarar att småbåtsverksamheten kommer direkt från ägardirektivet.  
– Vi ska ge mariehamnarna god tillgång till båtplatser men vi sliter med att hamnarna är i dåligt skick, att beläggningen sjunker och med konkurrens från andra aktörer. Det kan inte fortsätta vara så här olönsamt så vi behöver titta på en ny modell hur man driver det här, säger Jansson.  
Han ser ökat samarbete med klubbar, föreningar och andra aktörer som en möjlighet. Från och med i år har man också öppnat upp möjligheten för andra än mariehamnare att hyra båtplats.  
Någon deadline för när planerna för småbåtshamnarna ska stå klara finns inte.  
– I nuläget har vi ingen tidsplan för detaljer kring det här, vi öppnar upp för samarbete i dialog med vår ägare, säger Alef Jansson.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »