Mariehamn

Staden brottsanmäler Enerexits förra styrelse

Stadsdirektör Barbara Heinonen intervjuas av Nina Smeds
Stadsstyrelsen beslöt i dag att göra en brottsanmälan mot de tidigare medlemmarna i Mariehamns Enerexit Ab:s styrelse, Sune Axelsson, Böge Holmberg och Birgitta Johansson.

Torgtaket invigdes

Jessy Eckerman, Tage Silander och torgförsäljare:
Det nya torgtaket invigdes i dag, lördag och åsikterna om det har gått isär både i debatten som fördes inom stan och i debatten på sociala medier.

Stadsstyrelsen förkastar grundavtal för KST

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Stadsstyrelsen motsätter sig att finansieringen för Kommunernas socialtjänst, KST, ska ske till 50 procent baserat på invånarantal och 50 procent...

Enerexits extra bolagsstämma skjuts upp igen

Tage Silander intervjuas av Nina Smeds
Stadsstyrelsen har ännu inte fått klart med nya styrelseledamöter till Mariehamns Enerexit Ab och den extra bolagsstämman som var inplanerad att hållas i morgon, fredag, skjuts upp några dagar.

Inget stadsstyrelsebeslut om Enerexit

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Vad som ska hända med stadens bolag Enerexit Ab är ännu oklart. Frågan diskuterades under torsdagens stadsstyrelsemöte, men det var inget formellt ärende.

Planer på att bygga ut Posten-hus

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ägaren av fastigheten som står i hörnet av Torggatan och Nygatan, som bland annat inrymmer Åland Post, en inredningsbutik och flera kontorsutrymmen, vill bygga ut.

Fler sittplatser vid Badhusberget

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Området Badhusberget i Mariehamn ska förbättras. Stadens infrastrukturnämnd godkände nyligen ett förslag som innebär utökade stockbord och bänkar,...

Pålning kan orsaka oljud

Just nu pågår pålning vid kaj 3 i Västra hamnen i Mariehamn, vilket kan orsaka buller.

Stadsstyrelsen ändrade inte rivningstillstånd

Tage Silander:
Stadsstyrelsen antecknade till kännedom byggnadsnämndens beslut att åter bevilja Dennis och Macke rivningstillstånd och bygglov för fastigheterna på Kaptensgatan 13 och 15 i Mariehamn.

Kritik mot förslaget till delgeneralplan

Tom Forsbom och Ralf Knahpe intervjuas av Niklas Grönholm om stadens förslag till ny delgeneralplan:
Totalt 17 separata anmärkningar lämnades in mot Mariehamns stads förslag till delgeneralplan för centrum

Smärtpumpen på plats - idag utbildas personalen

Vi hör Pernilla Karlsson. t.f äldreomsorgschef:
Trobergshemmet har mottagit sin smärtpump och vårdpersonalen kommer idag att utbildas i hur den används.

Stadsstyrelsen röstade ner rivningsförbud

Tage Silander och Sara Kemetter intervjuas av Nina Smeds
Med fem röster mot tre röstade stadsstyrelsen ner kanslichef Emma Dahléns förslag att lägga byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för tomten där Boreniuska huset står.

Sidor