Mariehamn

Pålning kan orsaka oljud

Just nu pågår pålning vid kaj 3 i Västra hamnen i Mariehamn, vilket kan orsaka buller.

Stadsstyrelsen ändrade inte rivningstillstånd

Tage Silander:
Stadsstyrelsen antecknade till kännedom byggnadsnämndens beslut att åter bevilja Dennis och Macke rivningstillstånd och bygglov för fastigheterna på Kaptensgatan 13 och 15 i Mariehamn.

Kritik mot förslaget till delgeneralplan

Tom Forsbom och Ralf Knahpe intervjuas av Niklas Grönholm om stadens förslag till ny delgeneralplan:
Totalt 17 separata anmärkningar lämnades in mot Mariehamns stads förslag till delgeneralplan för centrum

Smärtpumpen på plats - idag utbildas personalen

Vi hör Pernilla Karlsson. t.f äldreomsorgschef:
Trobergshemmet har mottagit sin smärtpump och vårdpersonalen kommer idag att utbildas i hur den används.

Stadsstyrelsen röstade ner rivningsförbud

Tage Silander och Sara Kemetter intervjuas av Nina Smeds
Med fem röster mot tre röstade stadsstyrelsen ner kanslichef Emma Dahléns förslag att lägga byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud för tomten där Boreniuska huset står.

Beslut om Boreniuska huset först nästa vecka

Tage Silander intervjuas av Nina Smeds
Kanslichefen föreslog i torsdags för stadsstyrelsen att man skulle lägga åtgärdsförbud på tomten där Boreniuska huset står, i väntan på att delgeralplanen för området blir klart. Men stadsstyrelsen sköt upp ärendet en vecka, eftersom förslaget presenterades först på mötet, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ).

Revisorer kritiserar stadens upphandling

Rebecca Björkholm rapporterar:
Projekteringstjänsterna för Mariebad borde ha upphandlats och den interna kontrollen för upphandlingar bör stärkas. Det skriver Mariehamns stads revisorer i sitt pm där de riktar kritik mot stadens brist på upphandling.

Namnförslag önskas till friidrottsarenan

Fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson:
Nu vill stadens kultur- och fritidsnämnd ha hjälp av allmänheten att ta fram ett namn för den nya friidrottsanläggningen på Ytternäs sportfält.

Sidor