Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 september, 2011 - 17:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

"Orättvisa producentansvars-regler"

Ålands Näringsliv uppmanar landskapsregeringen att förändra regleringen kring producentansvaret som innebär att den som säljer eller producerar en vara har ansvar för att samla in och ta hand om förpackningarna. Ålands Näringsliv anser att den åländska definitionen av producent måste göras snävare så att den, precis som i riket, inte omfattar butiker och affärer utan bara de som tillverkar en produkt. Dels är de åländska butikerna så små att de inte kan påverka i vilken utsträckning förpackningarna tillverkas på ett miljövänligt sätt. Dessutom betalar butiksägarna redan för producentansvaret när de importerar varor från Finland och måste sedan betala för det åländska producentansvaret också. -Det är orättvist och utgör ett handelshinder för dem som importerar varor medan de som tillverkar varor på Åland har en fördel, säger Ålands Näringslivs vd Daniel Dahlén.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »