Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 maj, 2021 - 17:10Uppdaterad: onsdag, 19 maj, 2021 - 17:33

Minst amfetamin i åländskt avlopp

Narkotikaanvändningen på Åland tyder på att ha minskat.

Det visar Institutet för hälsa och välfärd, THLs, senaste avloppsundersökningar. På Lotsbroverket var förekomsten av amfetamin lägst av alla 27 provtagna finska städer. Under 2020 har man tagit prover i maj, augusti och november. Även förekomsten av metamfetamin och MDMA har minskat, medan kokain ökat.

–Jämfört med mätningarna genomförda 2018 har förekomsten av substanser minskat, det verkar uppenbart ha att göra med reserestriktioner och de exceptionella omständigheterna pandemin fört med sig, säger Teemu Gunnar, enhetschef vid THL.

Poliskommissarie Tommy Thörnroos säger att siffrorna delvis stämmer överens med deras siffror för misstänkta narkotikabrott, men att siffrorna inte behöver stämma för hela Åland, eftersom det enligt Lotsbroverkets hemsida är sju kommuner anslutna till dem.

Fotnot: Substansen "MDMA" (eller 3,4-metylendioximetamfetamin) som nämns i inslaget, är inom populärkulturen mer känd som "ecstacy".

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »