Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 april, 2021 - 06:24Uppdaterad: torsdag, 29 april, 2021 - 09:22
  • Polisen har fått klagomål mot sig, men LR anser inte att de agerat felaktigt. Arkivbild.

LR avslår klagan mot polisen

Det blev ingen reprimand från landskapsregeringens sida angående två klagomål som lämnats mot polisens agerande i två olika ärenden.

I det första fallet är beskrivningen ”motorbåt stulen och falsk marknadsföring”. Ärendet riktar sig mot en enskild näringsidkare och ärendet gäller klagandens motorbåt som han anser ha stulits av näringsidkaren. Den som skickade in klagomålet ansåg att det inte hände någonting hos polisen. Klaganden har skickat in sammanlagt 15 skrivelser i ärendet till landskapsregeringen. LR har kommit fram till att polisen inte agerat felaktigt eftersom det handlar om en civilrättslig tvist och därför inte polisens sak att utreda.

I det andra ärendet handlar det om ett antal brottsanmälningar som polisen mottagit och senare meddelat om beslut att ärendena avslutats. Det har den som klagat inte tyckt varit tillräckligt och därför skickat in till landskapsregeringen. Men LR anser även i detta ärendet att polisen gjort tillräckligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »