• Havsvidden, pressbild
Publicerad: tisdag, 13 mars, 2018 - 21:57, uppdaterad: tisdag, 13 mars, 2018 - 22:01

Lagstridigt beslut om Havsviddens detaljplan

Kommunfullmäktige i Geta gav i måndags avslag på Havsvidden ABs detaljplan. I fullmäktiges beslut saknades motivering och under kvällens kommunstyrelsemöte beslutades att ärendet skickas tillbaka till kommunfullmäktige för omprövning då beslutet varit olagligt.

-Styrelsen ser att man tagit ett lagstridigt beslut eftersom man utelämnat motivering. Enligt Finlands grundlag och Ålands förvaltningslag så måste man ha med en motivering till beslut säger Gustav Blomberg kommundirektör i Geta.

Under dagen mottog Ålands Radio ett pressmeddelande från Havsvidden AB där de bland annat skrivit att de är ”ytterst förvånade över den mycket oväntade vändning som ärendet fått” och också påpekat att beslutet saknat motivering.

-Man har av någon oförklarlig anledning valt att avböja vårt förslag. Vår uppfattning har varit att förslaget på detaljplanen varit i linje med kommunens önskningar och krav på förändringar, vi har bland annat gjort en omfattande miljökonsekvensbedömning som stödjer detaljplanens genomförande. Jag upplever att vi gjort det man ska göra och lite till sade Oskar Svensson, styrelseordförande för Havsvidden AB till Ålands Radio under eftermiddagen.

Fler Nyheter

Kostnader för köpta läkartjänster ökade

Kostnaderna för köpta läkartjänster överskred Ålands hälso- och sjukvårds budget förra året. Det framkommer i bokslutet som godkändes på ÅHS-styrelsens möte i dag.

Paf överklagar penningtvättsdom

Pafs vd Christer Fahlstedt förklarar varför Paf överklagar penningtvättsdomen:
Pafs styrelse har bestämt sig för att överklaga Ålands tingsrätts dom från den 28 februari då Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet.

Fem ska massera landskapspersonal

Landskapsregeringen har antagit anbud från företag som de anställda kan få subventionerad massage hos.

Batterier tas bort från släckta fyrar

Gamla batterier ska tas bort från släckta fyrar på Åland. Landskapsregeringen har bestämt att företaget Meritaito Ab ska miljösanera de så kallade fiskelandningsfyrarna genom att ta bort batterier som inte fungerar längre men som lämnats kvar.

Plan för Södra Lillängen ställs ut

Förslaget till stadsplan för bostadsområdet Södra Lillängen i Ytternäs godkändes av stadsstyrelsen i går.

Mariehamns FBK avyttras

Henrik Lindqvist intervjuas av Nina Smeds
Efter 131 års verksamhet läggs Mariehamns Frivilliga Brandkår, MFBK, ner. Det slutliga, formella beslutet om nedläggning fattas på ett medlemsmöte i augusti och orsaken är att kåren inte längre har någon verksamhet sedan Badhuspaviljongen sålts.

Optinova gör mångmiljonsatsning

Koncernchef Anders Wiklund intervjuas av Marika Kvarnström
Optinova planerar en mångmiljonsatsning som innefattar utbyggnad av en ny stor produktionshall i Godby såväl som förnyande av befintliga produktionshallar vad gäller automatisering, digitalisering och ny utrustning.

"Källkritiken blir bättre"

Chefredaktören Janne Wass intervjuas av Marika Kvarnström
Vi är idag bättre på källkritik än tidigare.

Saltvik satsar på solpaneler

Saltviks kommun vill installera solpaneler på taket på Sunnanberg vårdhem och bjuder nu ut installationen av solpanelerna på entreprenad.