• Miljöminister Camilla Gunell. Arkivfoto: Marika Kvarnström.
Hela intervjun med Camill Gunell (från Åland idag)
Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 15:34, uppdaterad: fredag, 14 september, 2018 - 15:52

Gunell kritisk mot Ålands vatten

Miljöminister Camilla Gunell är förundrad över att Ålands vatten inte tydligare har uppmanat till att spara vatten.

- Det förvånar mig att man inte redan i somras gick ut med uppmaningar om sparsamhet när det gäller förbrukningen.

I slutet av augusti uppmanade Ålands vatten kommunerna att gå ut med meddelanden om att spara på vattnet.

- Men inom exempelvis industrin har man inte diskuterat detta, det är dags att börja tänka i nya banor, enligt Gunell.

Landskapsregeringen är delägare i Ålands vatten och på måndag ska ett ägarmöte hållas.

- Det finns en hel del att ta itu med, vi har alldeles för generösa regler. I vattenlagen har vi saknat rättigheter att begränsa markanvändningen i anslutning till vattentäkterna. Vi måste diskutera vad som är kommunernas, landskapets samt Ålands vattens ansvar, säger Camilla Gunell.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.