Miljö

”Fel fokus i Rädda Lumparns rapport”

Bengt Karlsson på Ålbiocom (från Åland idag)
Bengt Karlsson som driver Ålbiocom Ab, tidigare Ålandskomposten, tycker den rapport föreningen Rädda Lumparn släppte i går har fel fokus.

Vägbankar och makrofyter undersöks i Husösamarbete

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Landskapsregeringen har godkänt ett samarbetsprogram med Husö biologiska station för år 2020 enligt ett långsiktigt finansieringsavtal med Åbo akademi.

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.

Alfons Röblom om klimatmötet i Finland

Utvecklingsminister Alfons Röblom ger sin syn på Finlands regerings nya klimatplan:
Finlands regerings nya klimatplan innefattar bland annat skapandet av en klimatfond som ska bekostas av statens utvecklingsbolag Vake, för att stöjda företag som vill utveckla klimatvänligare teknologi.

Mycket blågröna alger till havs-bättre vid kusterna

En omfattande ansamling blågröna alger, så kallade cyanobakterier, har observerats i Östersjöns huvudbassäng och sträcker sig norrut fram till Åland.

LR kräver större utredning före vattennivåerna kan höjas

Landskapsregeringen vill se en större utredning av eventuella miljökonsekvenser i Ålands vattens ansökan om att få höja nivåerna i dricksvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden. Det här framkommer i ett utlåtande av landsskapsregeringen.

MISE fasar ut majsstärkelsepåsar

Sofie Dahlsten:
Mise har sedan början av året börjat fasa ut de nedbrytbara gröna kompostpåsarna för att på sikt övergå till att helt använda papperspåsar.

LR vill ha MKB för utökad fiskodling

Landskapsregeringen vill ha en grundlig miljökonsekvensbedömning (MKB) av effekterna för Nordic Trout Ab:s planerade fiskodling i öppen ytterskärgård nordost om Brändö. Det skriver man i ett utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen (NMT-centralen).

Dåligt för bin att slå gräs i dikesrenen

Vi hör naturvårdsintendent Maija Häggblom och vägmästare Robert Karlsson:
Diskussionen ifall man bör slå gräset i dikesrenar eller inte är en återkommande sådan. Naturvårdsintendenten Maija Häggblom menar att dikesrenarna är väldigt viktiga för flera insekter och att man därför bör tänka efter en extra gång innan man slår gräset.

Än så länge lugnt på algfronten

Heidi Hällfors:
Det förekommer lokala mindre algblomningar av blågröna alger i de åländska vattnen, men inga stora ansamlingar än.

"Hållbarhetsarbetet stampar på stället"

Simon Holmström:
Åland står och stampar på stället när det gäller hållbarhetsarbetet. Det menar Simon Holmström som är talesperson för nybildade Hållbart Initiativ.

LR ger stöd för laddningsstation av elbilar

Från den 1 maj kan man få stöd för att kunna hemmaladda elbilen i flerbostadshus.

Sidor