Publicerad: tisdag, 14 januari, 2020 - 06:47Uppdaterad: tisdag, 14 januari, 2020 - 12:53

"Alla var införstådda med Cdons affärsmodell"

Igår höll Cdons försvarare Patrik Lindfors sitt inledande anförande i tingsrättsbehandlingen av det som kommit att kallas “Cdon-härvan”.

Några krav på att behandla försändelser här på Åland för att uppnå något slags verkshöjd, det som kallas produktförädling, finns inte i lagstiftningen. Det har man heller inte sysslat från Cdons sida – produkterna har skickats via Åland och därmed är kraven uppfyllda, menar man. Däremot hade man flera möten med skatteverk och tull för att vara säker på att man förstått reglerna rätt. Allt detta alltså enligt försvaret.

Bolaget har också utsatts för skattekontroller, 2010 när pengar återbetalades till Cdon Alandia, och 2011 då verksamheten granskades helt utan anmärkningar, enligt försvaret. Det var, menar man, först när två privatpersoner anmälde Cdon Alandia som myndigheterna helt bytte fot och tullen började undersöka affärsmodellen.

Från början handlade rättegången om krav på skadestånd på minst 4 MEUR och som mest 9 MEUR. Men när rättegången inleddes stod det klart att åtalspunkten om bokföringsbrott strukits. Vad det innebär i form av skadeståndsanspråk är inte klarlagt. Rättegången väntas pågå i tre veckor.