Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 27 februari, 2018 - 05:48Uppdaterad: tisdag, 27 februari, 2018 - 06:00
  • Kan Östersjöns hälsa bli bättre om man fiskar spigg? Arkivfoto: Ulf Weman.

Spiggfiske för Östersjöns hälsa

Kan man förbättra Östersjöns hälsa genom att fiska spigg? Det ska Ålands landskapsregering undersöka inom ramen för det treåriga Central Baltic projektet Seabases som genomförs i samarbete med John Nurminens stiftelse i riket.

Ålands fiskodlarförening driver projektet och enligt verksamhetsledare Rosita Broström hoppas man kunna inleda spiggfisket under vårvintern.

- Men först måste vi komma fram till vilken som är den bästa metoden för denna typ av fiske, säger Rosita Broström.

Projektet har valt att satsa på spigg eftersom den inte har något kommersiellt värde och för att den äter fiskyngel från till exempel abborre och gädda, vilket påverkar beståndens tillväxt. Spiggen äter också bottenlevande djur och djurplankton, som i förlängningen leder till en ökad algblomning.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »