Publicerad: torsdag, 30 november, 2017 - 13:31, uppdaterad: fredag, 1 december, 2017 - 13:25

Sex åländska projekt beviljas miljoner i EU-stöd

37 miljoner euro öronmärks till 23 projekt i EU:s gränsöverskridande program Central Baltic, i sex av de 23 projekten deltar åländska parter.

Projekten Smart Marina, SEASTOP och BATSECO-BOAT syftar till att utveckla hamnar på Åland på olika sätt. BalticWings är ett projekt där bland annat Kökars kommun deltar, projektet syftar till att utveckla fågelskådning på Åland. Coast4us är ett miljöprojekt där Kökars kommun också deltar. Totalt beviljas projekten Kökar deltar i cirka 276.000 euro. Central Baltic-programmet skall främja fyra områden, konkurrenskraftig ekonomi, hållbar användning av gemensamma resurser, ökad tillgänglighet i regionen samt social inklusion och ökad yrkeskompetens.

Fler Nyheter

Flera viktiga frågor lyftes under nordiskt socialministermöte

Social-och hälsovårdsminister Wille Valve poängterade vikten av att nordiska legitimationer för läkare och vårdpersonal behandlas inom en rimlig tid under nordiska socialministermötet i Uppsala på torsdagen.

Nils Torvalds kräver förklaring av EU-kommissionär om vårfågeljakten

Europaparlamentariker Nils Torvalds kräver att kommissionen ska ta politiskt ansvar för sitt beslut om att dra Finland till EU-domstolen på grund av den åländska vårfågeljakten

Tror på gammelmedias revansch

Anders Mellbourn och Olof Ehrenkrona intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Det är de alternativa medierna som har trovärdighetsproblem just nu och gammelmedia gör revansch. Det säger Sveriges generalkonsul Olof Ehrenkrona som är en av deltagarna i dagens Kastelholmssamtal.

Varg i Södersunda?

I går kväll vid klockan 20.20 såg två personer något som de bedömer var en varg i Jomala Södersunda, i närheten av skolan.

Mobilen en trygghet för ensamma elever

Mobiltelefonen kan fungera som en trygghet för ensamma elever. Det anser elevråden i stadens skolor, lärare, kuratorer och skolpsykologer.

Ömsen bygger ut

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, Ömsen, planerar bygga till sin lokal på Köpmansgatan 6 med cirka 900 kvadratmeter.

Lumparland skickar ut invånarenkäter

Kommunstyrelsen i Lumparland ska nu skicka ut en invånarenkät till personer i kommunen fyllda 18 år för att få höra kommuninvånarnas åsikter om en reform av kommunstrukturen på Åland.

Fritidssekretare vald efter omröstning

Det krävdes omröstning när kommunfullmäktige i Lemland i går valde en ny fritidssekreterare.

Kumlinge diskuterar kommunstrukturen

Kumlinge kommun ordnar tre träffar för att informera intresserade om landskapsregeringens förslag till lagstiftning om en ny kommunstruktur.