• En resenär kritiserar säkerheten på Stockholmsflyget. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 14:31

Resenär påpekar bristande säkerhet på Stockholmsflyget

En person som rest med flyg mellan Mariehamn och Arlanda i augusti har kontaktat landskapsregeringen för att berätta om sin upplevelse.

Resenären skriver att han frågat och fått tillstånd att ta med sin väska in i kabinen. Där fick han lämna den i ett stökigt utrymme direkt till höger om ingången, och när han steg ur planet såg han att det var många väskor som lämnats där.

- Väskorna hade legat där utan att vara fastspända. Vad hade hänt om vi fått problem och väskorna kommit flygandes genom kabinen, undrar resenären.

Han påpekar också att det inte var någon säkerhetsgenomgång innan avgång, bara en uppdatering om vädret i Mariehamn och på Arlanda. Ingen hade heller kontrollerat att passagerarna spänt fast säkerhetsbältena, och resenären skriver att han aldrig varit med om något liknande trots att han flugit mycket.

På landskapsregeringens infrastrukturavdelning säger upphandlaren Per-Erik G. Cederkvist att man ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av skrivelsen, men att man åtminstone ska framföra kritiken till avtalspartnern som sköter trafiken.

Fler Nyheter

LR avvisar besvär över flygtrafik

Avvisa besvären över beslutet om flygtrafiken på rutten Mariehamn-Arlanda. Det skriver landskapsregeringen i sitt bemötande över bolaget AirAX besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över beslutet i maj att låta Danish Air Transport ta över flygtrafikavtalet när Nextjet gått i konkurs.

Vårdfack utanför övertidsförbud

När övertidsförbudet bland olika nationella fack utlyses mellan den 26 och 28 september står merparten av de åländska fackanslutna utanför.

Finström behöver bygga ut äldreomsorgen

Jana Andersson, föreståndare vid äldreboendet Rosengård intervjuas av Tomas Tornefjell.
Ett seniorboende med lägenheter för personer mellan 55 och 75 år, en utbyggnad av kommunens effektiviserade serviceboende och ett demensboende för 8-10 personer. Det är några av de önskemål som finns med i den rapport som en arbetsgrupp tagit fram om äldreomsorgen i Finström på begäran av kommunstyrelsen.

Körde bil trots 2,7 promille i blodet

En 41-årig kvinna har av tingsrätten dömts till villkorligt fängelse i 4 månader för grovt rattfylleri.

"Psykiaterbrist hot mot rättssäkerheten"

Resedas ordförande, Henrik Lagerberg, intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Det blir ingen kontinuitet då man träffar olika läkare och rättssäkerheten vid till exempel beslut om tvångsåtgärder kan bli lidande. Det menar intresseföreningen för psykisk hälsa Reseda med anledning av läget inom psykiatri inom ÅHS.

Besvär om kommunutredare

Hammarland besvärar sig över landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommunsstyrelsen har beslutat lämna in en förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Lärorikt vattenprojekt på Gotland

Britt Lundberg, styrelseordförande Ålands vatten
Vår prioritet är forfarande att få en dricksvattentäkt till, men Gotlands projekt med avsaltning av havsvatten är intressant. Det säger Britt Lundberg, styrelseordförande i Ålands Vatten, som gjort ett studiebesök hos sina kolleger på den svenska ön.

Granulat ska förvaras bättre i Jomala

Jomala kommun jobbar som bäst med att hitta en bättre förvaringsplats för granulat som man köper in till konstgräsplanen vid Vikingahallen.

Nöjda med Skördefesten

Intervju med Liz Mattsson från Gomorron
Än så länge är det för tidigt att säga hur många som besökte Skördefesten, men verksamhetsledare Liz Mattsson säger att de gårdar som hade flest besök räknade in mellan 8.000-12.000 personer.