• En resenär kritiserar säkerheten på Stockholmsflyget. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Publicerad: fredag, 14 september, 2018 - 14:31

Resenär påpekar bristande säkerhet på Stockholmsflyget

En person som rest med flyg mellan Mariehamn och Arlanda i augusti har kontaktat landskapsregeringen för att berätta om sin upplevelse.

Resenären skriver att han frågat och fått tillstånd att ta med sin väska in i kabinen. Där fick han lämna den i ett stökigt utrymme direkt till höger om ingången, och när han steg ur planet såg han att det var många väskor som lämnats där.

- Väskorna hade legat där utan att vara fastspända. Vad hade hänt om vi fått problem och väskorna kommit flygandes genom kabinen, undrar resenären.

Han påpekar också att det inte var någon säkerhetsgenomgång innan avgång, bara en uppdatering om vädret i Mariehamn och på Arlanda. Ingen hade heller kontrollerat att passagerarna spänt fast säkerhetsbältena, och resenären skriver att han aldrig varit med om något liknande trots att han flugit mycket.

På landskapsregeringens infrastrukturavdelning säger upphandlaren Per-Erik G. Cederkvist att man ännu inte vidtagit några åtgärder med anledning av skrivelsen, men att man åtminstone ska framföra kritiken till avtalspartnern som sköter trafiken.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.