Publicerad: onsdag, 15 juli, 2020 - 07:24Uppdaterad: onsdag, 15 juli, 2020 - 10:12

Över 100 deltog i kurserna för extrapersonal inom vården

Intresset har varit stort för de kostnadsfri nätutbildningar för extrapersonal inom vård och omsorg som under våren ordnats av Högskolan på Åland.

Syftet med kurserna var att under pandemin på ett enkelt och effektivt sätt ge extra inkallad vårdpersonal grundläggande teoretiska kunskaper.

- Den kurs som har haft störst intresse är den i hygien- och smittskydd med över 100 deltagare och 74 stycken som fått kursintyg, säger Erika Boman, överlärare och programansvarig på sjukskötarprogrammet vid Högskolan på Åland.

Kurserna är nu avslutade för sommaren och diskussioner ska föras med kommunerna och landskapsregeringen gällande en fortsättning under hösten. Erika Boman säger att det i nuläget är svårt att uppskatta hur många som har börjat arbeta inom vården efter att ha avslutat kurserna.