Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 8 oktober, 2021 - 13:39
  • ÅSUB förutspår ett något förbättrat konjunkturläge.

Något ljusare konjunkturläge

ÅSUB:s senaste konjunkturbedömning är positivare än den som gjordes i april. Det beror på en positivare utveckling än väntat under det senaste halvåret och positivare antaganden om resandet 2022.

Ändå råder det en mycket stor osäkerhet kring hur väl utvecklingen följer scenarioantaganden under 2022.

-Mot bakgrund av hög vaccinationstäckning har stora delar av ekonomierna i vårt närområde nu öppnat upp. En väsentlig del av produktionsbortfallet som pandemin inneburit har redan återhämtats i flera länder. För den åländska ekonomin saknas dock förutsättningar för en stark återhämtning så länge passagerarrederiernas marknadsvillkor inte normaliseras, skriver ÅSUB i konjunkturbedömningen.

ÅSUBs BNP-prognos för i år visar på en tillväxt på nio procent och nästa år sju procent. Utifrån detta skulle Ålands återhämtning fortsättningsvis ligga en bra bit efter Sverige och Finland även nästa år, vilket främst beror på passagerarsjöfartens fortsatt utsatta situation.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »