Ekonomi

Perämaa om den kommunala ekonomin

Mats Perämaa
-Att kommunerna gör ett underskott är ett bekymmer men det är ett mindre underskott och då är det ingenting som måste hanteras för just det året utan man måste få saker i balans under en längre tidsperiod. Kommunerna har gjort stora överskott åren innan, säger Perämaa i en kommentar till kommunförbundets pressmeddelande.

Första skatteåterbäringarna betalas ut i juli

I juli får sammanlagt 157.000 finländare sin skatteåterbäring.

Underskott i varuhandeln

För sjätte året i rad minskade varuimporten från utlandet till Åland. 2018 var värdet av de importerade varorna 201 miljoner euro, jämfört med 2017 då de värderades till 236 miljoner euro.

"Kritik mot Viking Lines resultat skjuter över målet"

Vi hör Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist:
Kritiken i media mot Viking Lines resultat skjuter över målet. Det sa Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist under sitt inledningstal vid dagens bolagsstämma.

LR avslår kommuners rättelseyrkan om pengar till skolan

Landskapsregeringen avslår 14 kommuners rättelseyrkan som gäller landskapsandelar och basbelopp för driften av grundskolan för år 2019.

Staten tagit fram plan för miljoner till Åland

Finansministeriet har tagit fram en plan för de offentliga finanserna för åren 2020-2023 som innehåller ett anslag på 45 miljoner euro till Åland.

"Blir Finlands bästa gymnastikhall"

Minister Mats Perämaa och MGF:s Malin Pussinen och Ylva Watkins om beslutet.
Vanligtvis ger landskapsregeringen inte PAF-medel för mer än 25% av ett projekts kostnader, men i går blev det som vi tidigare berättat klart att landskapet bekostar hälften, eller dryga 1,3 miljoner euro av gymnastikföreningens nya gymnastikhall.

Kritiserade tullregler slopas

Mats Löfström:
De tullregler som väckt stor kritik från näringslivet slopas. Det rapporterar riksdagsledamot Mats Löfström, som under måndagen träffade tullens chefsjurist Antti Hästbacka.

Vårdö emot kompensationslag

Rebecca Björkholm rappporterar:
Kommunerna borde få tillbaka hela beloppet som motsvarar förlorade skatteintäkter för 2019, och få använda de pengarna hur man vill. Det menar Vårdö kommunstyrelse som opponerar sig mot hur lagförslaget om samordning av IT-stöd finansieras och hur lagförslaget om kompensation till kommunerna 2019 är uppbyggt.

Mer pengar till självstyrelsen

Lantråd Katrin Sjögren och Mats Perämaa om det nya förslaget till ekonomiskt system:
Nu finns det en samsyn på hur det ekonomiska systemet i självstyrelselagen ska se ut från och med 2021.

Ny forskning: Åland har gjort största klassresan

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet intervjuas av Fredrik Granlund:
Två ekonomiprofessorer har tagit ett rejäl grepp om den regionala utvecklingen i hela Europa. Inte bara under de senaste få åren, utan under 110 år - från 1900 till 2010.

Skuldrådgivningen finns nu hos rättshjälpsbyrån

Den avgiftsfria lagstadgade ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes vid årsskiftet till staten.

Sidor