Publicerad: torsdag, 16 augusti, 2018 - 05:59, uppdaterad: torsdag, 16 augusti, 2018 - 10:04

Kumlinge utreder skolkök och flyktingmottagande

Socialnämnden i Kumlinge ska utvärdera skolans centralkök. Det har kommunstyrelsen nu beslutat med anledning av en motion i kommunfullmäktige.

Vid renoveringen av kommunens serviceboende Annagården inrättades ett centralkök i skolan. Motiveringen var att det skulle bli billigare men i motionen sägs att det inte blivit billigare och att det är synd att Annagården inte har ett kök.

Socialnämndens utvärdering ska innehålla ekonomiska och kvalitativa aspekter och brukarnas samt kökspersonalens perspektiv. Utredningen ska vara klar senast i december.

Möjligheterna att börja streama Kumlinges fullmäktiges möten över nätet ska också utredas. Även den frågan har initierats med en fullmäktigmotion och kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda de gratisalternativ som finns att tillgå.

Kumlinge ska också ta fram en långsiktig plan om man ska ta emot fler flyktingfamiljer. Kommundirektören och socialsekreteraren har fått i uppdrag att ta fram en icke-offentlig utvärdering av kommunens flyktingmottagning med en offentlig rekommendation angående kommunens framtida flyktingmottagande. Även det ärendet föranleds av en motion i kommunfullmäktige.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.