Publicerad: torsdag, 16 augusti, 2018 - 05:59, uppdaterad: torsdag, 16 augusti, 2018 - 10:04

Kumlinge utreder skolkök och flyktingmottagande

Socialnämnden i Kumlinge ska utvärdera skolans centralkök. Det har kommunstyrelsen nu beslutat med anledning av en motion i kommunfullmäktige.

Vid renoveringen av kommunens serviceboende Annagården inrättades ett centralkök i skolan. Motiveringen var att det skulle bli billigare men i motionen sägs att det inte blivit billigare och att det är synd att Annagården inte har ett kök.

Socialnämndens utvärdering ska innehålla ekonomiska och kvalitativa aspekter och brukarnas samt kökspersonalens perspektiv. Utredningen ska vara klar senast i december.

Möjligheterna att börja streama Kumlinges fullmäktiges möten över nätet ska också utredas. Även den frågan har initierats med en fullmäktigmotion och kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda de gratisalternativ som finns att tillgå.

Kumlinge ska också ta fram en långsiktig plan om man ska ta emot fler flyktingfamiljer. Kommundirektören och socialsekreteraren har fått i uppdrag att ta fram en icke-offentlig utvärdering av kommunens flyktingmottagning med en offentlig rekommendation angående kommunens framtida flyktingmottagande. Även det ärendet föranleds av en motion i kommunfullmäktige.

Fler Nyheter

Jaktintresset ökar bland kvinnor

Jakthandläggare Roger Gustavsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Jaktintresset ökar bland kvinnor på Åland.

Anbudstiden på Degersands café och camping förlängs

Anbudstiden på Degersands Café och Camping kommer att förlängas till mitten av augusti.

Man dömd för äventyrande av trafiksäkerheten

En ung man har dömts för äventyrande av trafiksäkerheten efter att han i december förra året körde av vägen i för hög hastighet på Lövuddsvägen i Jomala.

Nytt inbrott på Rödakorsgården

Verksamhetsledare Josefin Egenfelt:
I helgen skedde ett inbrott på Rödakorsgården i Mariehamn, för andra gången sedan april i år. I nuläget vet man bara med säkerhet att en mindre summa pengar stulits, men de materiella skadorna är omfattande.

Inbrott och rattfylleri på lördagen

På lördag morgon grep polisen en berusad person som betedde sig aggressivt.

Våldsam natt mellan lördag och söndag

Natten mellan lördag och söndag blev hektisk för polisen.

Segelbåt kantrade på Slemmern, flera motorstopp

En mindre segelbåt med ungdomar som besättning kantrade på Slemmern under söndagseftermiddagen.

Ungas hälsa i ÅF-ordförandes blickfång

ÅF-ordföranden Pia Eriksson om ohälsan bland ungdomar:
Som Ålands framtids första kvinnliga partiordförande har Pia Eriksson sagt att hon ska försöka tvätta bort gubbstämpeln från partiet. En starkare självstyrelse och ett ökat självbestämmande på Åland är fortfarande paradgrenen för Ålands Framtid, där Pia Eriksson har varit ordförande sedan oktober 2018.

Havsviddens rökbastu fattade eld

Havsviddens rökbastu fattade eld under söndag eftermiddag. Geta och Saltviks frivilliga brandkårer kom till platsen för att släcka elden.