Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 oktober, 2021 - 06:42Uppdaterad: torsdag, 14 oktober, 2021 - 09:33
  • På bilden ses Föreningen Rädda Lumparns våtmark i Jomala. Arkivfoto.

Jomala och Mariehamn ett steg närmare våtmarkssamarbete

Jomala kommun har utsett en arbetsgrupp som tillsammans med representanter för Mariehamns stad ska diskutera ett gemensamt anläggande av ett våtmarksområde i Sviby.

Området som berörs ligger på gränsen mellan Jomala och Mariehamn, och i sin skrivelse framför staden att projektet är förskönande, samtidigt som det resulterar i positiva effekter för miljö- och djurliv, samt medför kunskapshöjande effekter.
Medel för projektet finns redan i infrastrukturnämndens budgetförslag inför 2022, och projektet har redan tilldelats medel både från EU och från Ålandsbankens miljöfond.
Arbetsgruppen, som består av Jörgen Strand, Linda Valve och Tage Eriksson, ska tillsammans med kommunens tekniska chef och planläggare träffa Mariehamns representanter för att sondera möjligheterna och ramarna kring ett samarbete för att se om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av samarbetet motsvarar nyttan för kommuninvånarna.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »