Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 10:04Uppdaterad: fredag, 4 juni, 2021 - 12:26

Holmberg och Toivonen reserverar sig

Lagtingsledamöterna John Holmberg (Lib) och Stephan Toivonen (ÅLD) reserverar sig mot Finans- och näringsutskottets betänkande gällande höjda landskapsandelar.

I reservationen skriver de att en strikt regional fördelning av pandemidämpande stöd som utgår enbart från politiska bedömningar är helt förkastliga.
- Den sortens stöd har en tendens att missa det huvudsakliga syftet som i detta fall är att dämpa pandemieffekter, skriver de.

Holmberg och Toivonen skriver att man tydligt kan se att fördelningsmodellen inte är ändamålsenlig då till exempel Eckerö och Kökar som har höga arbetslöshetssiffror jämfört med motsvarande kommuner starkt missgynnas enligt den föreslagna fördelningsmodellen.

Holmberg och Toivonen är också kritiska till att lagförslaget drivits igenom utan sedvanlig remissrunda och till att enbart vissa utvalda höranden med okritiska åsikter getts utrymme i betänkandet. Därför föreslår de nu att lagförslaget förkastas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »