Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 januari, 2022 - 05:51Uppdaterad: torsdag, 27 januari, 2022 - 10:53
  • Ingrid Zetterman. Arkivfoto: Rasmus Olin.

HI och oppositionspolitiker kritiska mot upphandlingslag

Ingrid Zetterman (Lib) och Jessy Eckerman (S), som är medlemmar i lag- och kulturutskottet, reserverar sig mot en ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling. Dessutom går Hållbart initiativ emot regeringskollegorna då man inte vill godkänna lagen.

Zetterman och Eckerman vill ha ett lagförslag som har samma regelverk för hela Åland, som ställer högre klimatkrav och som tydligt beskriver hur lagstiftningen ska tillämpas.

- Åland ska vara klimatneutralt 2035. Det har lantrådet och hållbarhetsrådet sagt. Den här lagen är för tandlös till den delen. Vi stödjer inte lagstiftningen och aviserar nu att vi i andra behandling kommer föreslå ett förkastande av lagen, säger Ingrid Zetterman.

Enligt Ingrid Zetterman anför landskapsregeringen tre skäl för att behandla kommunerna olika. Tillgång till laddinfrastruktur, inställning och ekonomi. Hon menar att ingen av dessa skäl bör vara tillräckligt för olik behandling och säger att kommunerna ofta har en starkare miljöambition än vad lagstiftning ger.

Hållbart initiativ stödjer inte heller lagförslaget utan går emot sina regeringskollegor, vilket HI:s Simon Holmström meddelade under sitt anförande i lagtinget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »