Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 december, 2020 - 17:43Uppdaterad: onsdag, 9 december, 2020 - 17:43

Fortsatt het debatt om kommunstrukturlagen

Debatten om landskapsregeringens förslag på en ny kommunstrukturlag, där kommunsammanslagningar bland annat blir frivilligt, fick hård kritik i lagtinget på onsdagen.

Socialdemokraternas Camilla Gunell (S) beklagade sig över att landskapsregeringen inte valt att bygga vidare på den kommunstrukturlag som redan finns och det faktaunderlag som den bygger på.

Liberalernas John Holmberg kallade lagförslaget ”på gränsen till meningslöst och väldigt dyrt”.

Katrin Sjögren framförde att Liberalerna vill att frågetecken kring vad som händer med samgångsstödet om exempelvis två kommuner slås samman och senare väljer att slås ihop med ytterligare en kommun.

Vicelantrådet Harry Jansson (C) förklarade att det endast handlar om en mening som fallit bort om att man ska beakta tidigare beviljat understöd. Lag- och kulturutskottet har informerats och att det är inte nödvändigt med en kompletterande framställning till lagtinget, ansåg Harry Jansson,

Men Katrin Sjögren var inte nöjd.

-Det är lagtinget som bestämmer – inte landskapsregeringen. Jag tycker det är förmätet av vicelantrådet att ha åsikter om hur lagtinget ska handlägga ett ärende, sa hon.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »