Kommuner

Stora skillnader mellan kommunernas äldrevård

-Det är stora skillnader mellan kommunernas äldrevård och många har långt kvar för att uppnå en situation där 90 procent av de äldre kan bo hemma. Men en ljuspunkt är att äldrelagen och socialvårdspaketet har klubbbats av lagtinget. Det säger social- och hälsovårdsminister Wille Valve (M).

Svårt med tidsfrister i barnskyddsärenden

Många kommuner klarar inte av att hantera alla barnskyddsärenden inom de tidsfrister som lagen om barnskydd förutsätter.

Vårdö vidtar inga åtgärder för kommunreformen än

Kommunstyrelsens ordförande i Vårdö, Mikael Lindholm, förklarar bakgrunden till beslutet. Från Åland idag.
Vårdö kommunstyrelse beslutade i går att vänta med att vidta åtgärder med anledning av kommunreformslagen.

Vårdö emot kompensationslag

Rebecca Björkholm rappporterar:
Kommunerna borde få tillbaka hela beloppet som motsvarar förlorade skatteintäkter för 2019, och få använda de pengarna hur man vill. Det menar Vårdö kommunstyrelse som opponerar sig mot hur lagförslaget om samordning av IT-stöd finansieras och hur lagförslaget om kompensation till kommunerna 2019 är uppbyggt.

LR bjuder in till info om kommunreformen

Landskapsregeringen bjuder nu in allmänheten för info- och diskussionstillfällen om kommunreformen. Ett tillfälle hålls på Norra Åland, ett på Södra Åland och ett i skärgården.

Nöjda politiker efter HD:s beslut om kommunreform

Nina Fellman och Harry Jansson intervjuas av Nina Smeds
Nu är det upp till kommunerna att börja arbeta med kommunreformen. Kansliminister Nina Fellman (S) är glad och lättad och säger att beskedet från Högsta domstolen om att lagen om kommunreformen är godkänd sätter fart på processen.

"Positivt att utredarna är kritiska"

Bert Häggblom och Veronica Thörnroos:
-Utredarna säger att tidtabellen som landskapsregeringen satt upp inte fungerar, och det är positivt, att de vågar vara kritiska mot sin uppdragsgivare säger obunden samlings Bert Häggblom.

Kommunreformens tidtabell “realistisk men krävande”

Axel Eriksson rapporterar:
Kommunreformens tidtabell är realistisk men krävande enligt den slutrapport som kommunutredarna och landskapsregeringen offentliggjort idag. Utredningen utgår från det tidigare beslutet att dela upp Åland i fyra kommuner, Mariehamn, Skärgården och Norra samt Södra Åland.

Kommunsammanslagning orosmoment för butiksägare

Kristina Nordlund om framtiden för Matboden i Lumparland:
De kommande kommunsammanslagningarna innebär ett orosmoment för butiksägare på landsbygden.

Många synpunkter om kommunbyte

Reporter Tomas Tornefjell rapporterar:
Ett tiotal personer har lämnat in synpunkter på landskapsregeringens planer att ändra kommungränserna så att Järsö-Nåtö-området, som nu hör till Lemland, blir en del av Mariehamns stad.

Finansministern bemöter kommunkritik

Finansminister Mats Perämaa intervjuas. Reportrar Owe Sjöblom och Bengt Hannus
Skatterna sänks för fler invånare än för dem som får höjd skatt nästa år. Det säger finansminister Mats Perämaa, liberal, i en kommentar till den kritik som framförts från kommunalt håll om att man inte kompenseras för minskade skatteintäkter.

Felaktiga skatteprognoser påverkar kommuner

Magnus Sandberg på Ålands kommunförbund och Niklas Eriksson på Föglö om de felaktiga skatteprognoserna:
De åländska kommunernas skatteintäkter för 2017 minskade med ungefär 3,1 miljoner euro jämfört med 2016-års beskattning, från cirka 96 miljoner euro till knappt 93 miljoner. Det här hade man inte trott på förhand.

Sidor