Kommuner

Svårt med tidsfrister i barnskyddsärenden

Många kommuner klarar inte av att hantera alla barnskyddsärenden inom de tidsfrister som lagen om barnskydd förutsätter.

Vårdö vidtar inga åtgärder för kommunreformen än

Kommunstyrelsens ordförande i Vårdö, Mikael Lindholm, förklarar bakgrunden till beslutet. Från Åland idag.
Vårdö kommunstyrelse beslutade i går att vänta med att vidta åtgärder med anledning av kommunreformslagen.

Vårdö emot kompensationslag

Rebecca Björkholm rappporterar:
Kommunerna borde få tillbaka hela beloppet som motsvarar förlorade skatteintäkter för 2019, och få använda de pengarna hur man vill. Det menar Vårdö kommunstyrelse som opponerar sig mot hur lagförslaget om samordning av IT-stöd finansieras och hur lagförslaget om kompensation till kommunerna 2019 är uppbyggt.

LR bjuder in till info om kommunreformen

Landskapsregeringen bjuder nu in allmänheten för info- och diskussionstillfällen om kommunreformen. Ett tillfälle hålls på Norra Åland, ett på Södra Åland och ett i skärgården.

Nöjda politiker efter HD:s beslut om kommunreform

Nina Fellman och Harry Jansson intervjuas av Nina Smeds
Nu är det upp till kommunerna att börja arbeta med kommunreformen. Kansliminister Nina Fellman (S) är glad och lättad och säger att beskedet från Högsta domstolen om att lagen om kommunreformen är godkänd sätter fart på processen.

"Positivt att utredarna är kritiska"

Bert Häggblom och Veronica Thörnroos:
-Utredarna säger att tidtabellen som landskapsregeringen satt upp inte fungerar, och det är positivt, att de vågar vara kritiska mot sin uppdragsgivare säger obunden samlings Bert Häggblom.

Kommunreformens tidtabell “realistisk men krävande”

Axel Eriksson rapporterar:
Kommunreformens tidtabell är realistisk men krävande enligt den slutrapport som kommunutredarna och landskapsregeringen offentliggjort idag. Utredningen utgår från det tidigare beslutet att dela upp Åland i fyra kommuner, Mariehamn, Skärgården och Norra samt Södra Åland.

Kommunsammanslagning orosmoment för butiksägare

Kristina Nordlund om framtiden för Matboden i Lumparland:
De kommande kommunsammanslagningarna innebär ett orosmoment för butiksägare på landsbygden.

Sidor